Yuan Wang

CSC 121E, HSC 9062
Phone: (323) 442-0282
Fax: (323) 442-2981
yw_441@usc.edu

Yuan Wang, B.S.

Research Lab Technician I, Center for Craniofacial Molecular Biology, University of Southern California, Los Angeles, CA

  • Sichuan University, China
    B.S.
    2015
    Stomatology

  • 10/2018 - present - Research Lab Technician I - Center for Craniofacial Molecular Biology, University of Southern California, Los Angeles, CA